Ja'ir var gileaditt og dommer over Israel i tjueto år. Han hadde tretti sønner som red tretti eselfoler. De hadde også tretti byer som blir kalt Havot-Ja'ir som ligger i Gileads land. Ja'ir døde og ble begravet i Kamon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.