Jakob var sønnen til Isak og Rebekka, faren til Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jissakar, Sebulon, Josef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Asjer og broren til Esau.

Lea og Rakel var Jakobs hustruer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.