Bibel Wikia
Advertisement

Lamek er sønnen til Metusjalah og faren til Noah.

Han ble 777 år gammel også døde han.[1]

Referanser

Advertisement